O výrobě práškového čaje matcha

Domníváte-li se, že výroba a zpracování matchy probíhá pomocí nejmodernějších vědeckých technologií, jste na velkém omylu. Během posledních zhruba osmi století nedošlo v technologii zpracování čajových lístků k výrazné změně. Potvrzením tohoto tvrzení je skutečnost, že mletí i v současné době probíhá pomocí žulových mlýnských kamenů. Během let nedošlo ani ke změně týkající se rychlosti procesu mletí. Během jedné hodiny mletí totiž vznikne stále pouze malé množství matchy, a to 30-40 gramů.

Pozitivní účinky pravidelné konzumace čaje matcha, jeho výborná chuť a vůně jsou způsobeny jeho specifickým způsobem pěstování. V posledních několika týdnech před sklizní jsou totiž čajové plantáže s matchou zastiňovány. Kvůli nedostatku světla totiž dochází ke zvýšené produkci chlorofylu. Právě dostatečné množství chlorofylu je nezbytným předpokladem dobré matchy. Dalším důležitým předpokladem kvalitní matchy je potom samotný proces zpracování čajových listů matchy, který následuje po sklizni. Matcha se od obyčejného zeleného čaje odlišuje v několika různých aspektech, a to nyní nemluvíme pouze o závěrečné fázi mletí matchy.

Ihned po sklizni čajové lístky matchy musí projít horkou párou. Díky tomu čajové lístky zůstávají čerstvé a zůstávají v nich obsaženy všechny důležité složky a živiny, kvůli kterým je tento čaj tak moc oblíbený. A právě tímto se čaj matcha odlišuje od ostatních druhů čajů. Co nejdříve po sklizni, zhruba po dvanácti až dvaceti hodinách, jsou čajové lístky matchy vkládány do horké páry. V horké páře jsou čajové lístky přítomny co nejkratší možnou dobu, jedná se o zhruba patnáct až dvacet sekund.

Dále probíhá vysoušení matchy. Tento proces se uskutečňuje ve velké rouře, v které jsou čajové lístky vysušovány za teploty kolem 180 °C. Během vysoušení se hmotnost lístků sníží až o osmdesát procent, živiny ale zůstávají stále přítomny.

Je důležité podotknout, že lístky matchy nejsou v porovnání s jinými druhy zelených čajů nijak srolované či pokroucené. Při výrobě matchy totiž platí, že lístky musí být ploché. Důvodem je, že dále probíhá proces zbavení žilek a stopky. K tomu se využívá speciální stroj, který se podobá mohutnému bubnu. Tímto bubnem musí lístky matchy projít a vystupují z něho jako tencha, což je očištěný surový materiál. Z tohoto materiálu je potom možné důsledným mletím vytvořit matchu.

Proces mletí představuje ve výrobě čaje matcha nejvyšší disciplínu. Pro mletí se již přes osm století využívají žulové kameny a předpokládá se, že tomu bude tak i v budoucnu. Je jasné, že celý mlýn je pohánět automaticky, i v dnešní době mají mlýnské kameny stejný povrch stejně jako za dob samurajů. Kvůli tomu je vzniklý prášek matchy jemný. A zajímá Vás, jak je velké jedno zrnko čaje matcha? Velice malé, měří pouze pět až deset miliontin metru!