Tipy na uskladnění čaje pro maximální udržení čerstvosti

Chcete-li si čaj opravdu vychutnat, nepostačuje pouze znát způsob přípravy a mít k dispozici to správné nádobí. Nejdůležitějším faktorem totiž je disponovat matchou v co nejlepším stavu, což je často obrovským problémem. Necháte-li matchu nejvyšší kvality byť jen pár týdnů na sluníčku či naopak ve vlhkém temném koutě, není tato matcha již v nejlepším možném stavu. Proto je velice důležité se intenzivně zabývat nejenom výběrem čaje, ale i následným způsobem jeho skladování.

Často se stává, že v poličkách v kuchyni nad plotnou objevíte jakési plechovky plné neurčitého starého čaje zděděného po Vašich předcích. V koutu špajzu můžeme potom třeba objevit papírový sáček černého čaje neurčitého původu, který je navíc otevřený. Díky těmto našim zkušenostem se pak můžeme chybně domnívat, že čaj zvládne vše a vydrží věčně. Je zřejmé, že pokud si z těchto surovin čaj připravíte, pravděpodobně po vypití nezemřete. Ovšem můžeme také s jistotou říci, že nemůžeme v takovém případě mluvit o delikátním čajovém zážitku.

Přestože je čaj tvořen sušenými lístky, nemůžeme ho ale v žádném případě pokládat za jednoznačně suchý produkt, který je schopen vydržet a přežít vše. Realitou totiž je, že až tři procenta objemu čaje představuje voda. Díky tomuto odůvodnění je jasné, že i u čaje je důležité speciální zacházení a skladování čaje by se mělo řídit přísnými pravidly. Dobrou zprávou jistě je, že pravidel není mnoho, a může se je naučit každý, jelikož nejsou příliš složitá.

Mezi hlavní pozitivní vlastnosti matchy patří její pozitivní vliv na lidské zdraví, dále potom její chuť a vůně. Při nevhodném skladování ovšem o tyto přednosti matchy můžete velmi rychle přijít. Vždy bychom tedy měli znát hlavní nepřátele tohoto druhu čaje a efektivně proti nim bojovat. Jedná se o tyto nepřátele – vlhkost, paprsky ze Slunce, teplo, vzduch a veškeré pachy.

Všechny tyto výše jmenované faktory jsou schopny oslabit chuť matchy, navíc ale i oslabují pozitivní účinky na lidské zdraví při konzumaci takového čaje. Z tohoto důvodu je nutné dodržovat několik zásad správného skladování čaje.

Matchu bychom za všech okolností měli skladovat v uzavřené nádobě či v původním obalu. Mezi hlavní důvody patří, že tímto lze omezit přístup vzduchu. Vzduch totiž při delším působení na čaj vede k jeho oxidaci, která zapříčiňuje ztrátu síly čaje, ale i ztrátu vůně, chuti a dokonce i barvy. Skladování v uzavřené nádobě současně i brání situaci, aby byly do čaje absorbovány nežádoucí pachy z jeho okolí. K této situaci totiž může dojít poměrně snadno a vůně skladovaného čaje je tak velmi ohrožena.

Z výše uvedeného důvodu je také doporučováno mít matchu uskladněnou co nejdále od sporáku, nad kterým připravujeme různé druhy pokrmů.

Podobný dopad má i sluneční záření. Zanecháte-li matchu v důkladně uzavřeném, nicméně průhledném obalu na Slunci, její vlastnosti budou tímto pozměněny. Nebezpečné je čaj takto ponechat například i pouze po dobu jednoho týdne.

Optimálním místem pro skladování čaje je tedy místo, které se vyznačuje tím, že je temné a současně i suché. Čaj tedy můžeme skladovat i v mrazáku. Skladováním v mrazáků čaj neztrácí své pozitivní vlastnosti. Ovšem je nutné mít na paměti zásadu, že jednou rozmrazený čaj už by se neměl opět zmrazovat.