Jak připravit čaj matcha

Při tradičním japonském čajovém ceremoniálu je velice důležité použít kvalitní chawan. Chawan představuje speciální čajovou misku, která má původ už v šestnáctém století. V této době nejznámější japonský čajový mistr, Sen Rikyovi, vynalezl tvar, který je od té doby vždy neodmyslitelně spjat s čajovým nádobím. Jestliže tedy právě nyní vybíráte nejzajímavější matchu, kterou budete servírovat, je důležité si také obstarat kvalitní chawan. Pokud totiž budete tento čaj pít z nějaké jiné nádoby, dopouštíte se velkého hříchu proti pravidlům, která se dodržují při tradičním čajovém obřadě.

Prostřednictvím nejstarších archeologických nálezů, které se zabývají dějinami čaje matchy se zjistilo, že současně s tímto čajem se ze starověké Číny na Japonské ostrovy dostává i zmiňovaný chawan. Jedná se o speciální nádobu, jejímž cílem je, aby se aroma a chuť matchy přirozeně rozprostřela. V rámci starověké japonské čajové kultury ovšem brzo dochází k odlišení od původního čínského tvaru a dochází k vytvoření vlastní školy zabývající se čajovou keramikou. V důsledku toho potom vznikají klasické misky tenmoku, které jsou spojeny s ranými japonskými dějinami tohoto druhu čaje.

Známý čajový mistr Sen Rikyu se ovšem během šestnáctého století snažil vynalézt nový tvar čajové misky, který by byl v souladu s jeho slavnou filozofií Wabi. Hlavní zásada této filozofie spočívá ve smyslu hledání a uznání krásy, která je obsažena v jednoduchosti. V důsledku této filozofie, by tedy i čajová miska měla být jednoduchá jak ve svém tvaru, tak i ve svém povrchu.

Sen Rikyu považoval za ztělesnění svých ideálů práci mistra Raku Cho-Jiro, což byl korejský keramický mistr. Na jeho památku byla nová čajová nádoba sloužící k pití matchy nazvaná – raku. Na tomto místě je nutné ještě zmínit, že i v dnešní době se lze setkat s výsledky práce z dílny následovníků a pokračovatelů Raku Cho-Jira. Je ovšem pravdou, že se jedná o výrobky, které jsou mimořádně těžce sehnatelné a dalším důležitým faktorem je jejich velice vysoká cena, která může některé zákazníky odrazovat.

Sen Rikyu se velmi snažil v souladu se svojí filozofií o to, aby chawan byl oproštěn od veškeré zdobnosti. Sen Rikyu požadoval co nejjednodušší tvar a současně chtěl, aby hrany byly co nejjemnější. S příběhem chawanu dále souvisí učedník Sena Rikyua, který se jmenoval Furuta Odive. Tento muž chtěl realizovat své nové myšlenky a nápady, proto musel čekat, až jeho učitel, Sen Rikyu, zemře. Chawany, které jsou zdobené pomocí kreseb a glazurovány kontrastními barvy, se tedy vyráběly až v době po smrti Sena Rikyua. V případě, že Vás tato varianta chawany zaujala, zajímejte se o tzv. styl Odive. Tyto zmiňované chawany lze také sehnat i v dnešní době.

Ptáte se, pro jaký chawan se tedy rozhodnout při Vašem čajovém obřadě? Musíte stále udržovat v paměti pár velice důležitých zásad, ze kterých nesmíte při výběru slevit. Pouze tak dosáhnete maximálního požitku z vypití šálku čaje matcha.

První zásada je, že vnitřek chawanu, ale i okraj celé nádoby, musí být dokonale jemný. Při dodržení této zásady si budete moci být jisti, že nepřijdete o žádné zbytky čajového prášku, který by mohl zůstat v drobných rýhách či dalších nerovnostech. Naopak, všechen čajový prášek bude dokonale rozmíchán a zůstane přítomen v čaji.

V rámci druhé důležité zásady je nutné si vybrat chawan, který se vyznačuje tím, že přesně sedí na podložce či stolku. Při nedodržení této zásady by se totiž lehce mohlo stát, že během rozmíchávání prášku by se celý obsah nádoby mohl vylít. Dále také hrozí, že u chawanu, který není stabilní, by šlo jen velmi obtížně rozmíchat prášek rovnoměrně. Nerovnoměrné promíchání by se následně podepsalo na celkové konzistenci daného nápoje. Nakonec je tedy ještě důležité zmínit, že existují různé druhy chawan, které se odlišují svým tvarem v závislosti na ročním období, pro které jsou primárně určeny. Pro letní měsíce se doporučují spíše širší a nižší chawany, naopak pro zimní měsíce jsou vhodnější vysoké a úzké chawany, které se vyznačují tím, že dokáží dobře držet teplotu.