Jak poznat kvalitu a vybrat vhodný matcha čaj

Během posledních let již neplatí, že konzumace čaje matcha je výhradně pouze japonskou záležitostí. Každým rokem se zvyšuje informovanost mezi lidmi o tomto tradičním čaji, takže je dnes možné téměř z kterékoliv části světa si objednat a zakoupit čaj matchu. V minulosti totiž matcha byla dostupná jenom pro příslušníky vyšších japonských vrstev, jednalo se tedy o poměrně exkluzivní výrobek. V současné době si matchu může zakoupit opravdu každý a navíc si může vybírat z několika různých tříd matchy. Zajímá Vás, jakými kritérii se při výběru matchy řídit? Nyní si tedy povíme, jaké jsou nejdůležitější zásady při výběru matchy.

Je zřejmé, že neexistuje pouze jediné doporučení, které by bylo univerzální. Na trhu je v současné době nabízeno mnoho různých tříd zmiňovaného čaje. Platí však pravidlo, že v případě, že matchu nechceme užít v kuchyni při vaření či ochucování různých pokrmů a dezertů, je vhodné vybírat matchu v co nejvyšších třídách. Ovšem nemůžeme z tohoto vyvodit, že nižší třídy, které jsou vhodnější pro použití právě v kuchyni, by člověk nemohl pít. Samozřejmě můžeme pít i matchy nižší třídy, ale musíme si být vědomi toho, že připravený nápoj bude mít více hořkou chuť než by tomu bylo v případě zakoupení matchy vyšších tříd. První pravidlo správného výběru matchy tedy říká, že bychom měli matchu nakupovat u takového prodejce, který má nabídce různé druhy matchy, odlišuje tedy mezi druhy určenými k pití a druhy určenými k vaření.

Další zásadou, které je důležité při výběru matchy respektovat je, že název daného čaje nám může dosti napovědět ohledně jeho kvality. Je obecně známo, že japonští výrobci matchy v dnešní době prodávají až desítky různých druhů zmiňovaného čaje a tyto druhy často nazývají různými poetickými názvy. Proto pokud právě vybíráme matchu, je určitě vhodné se na tyto názvy zaměřit. Je totiž pravidlem, že na konci každého názvu je naznačeno právě to, o který druh čaje se jedná a tedy na přípravu čeho je nejvhodnější.

Jestliže tedy na konci názvu konkrétního čaje je obsaženo spojení „no mukashi“, znamená to, že se jedná o jednu z nejvyšších tříd čaje. Tento druh je určen především pro přípravu koichy, což je hustý čaj matcha. V případě, že v názvu čaje je obsaženo slovní spojení „no shiro“, jedná se o nižší třídu matchy a tento druh čaje je vhodný použít při přípravě tzv. řídkého čaje. Z této nižší třídy si tedy můžete připravit vynikající nápoj zvaný usucha, což je varianta matchy.

Budete-li se věnovat při výběru matchy také odlišnostem v zabarvení prášku, budete schopni rozpoznat rozdíl mezi matchou, která je určena přímo pro pití a matchouu, která je určená pro užití v kuchyni. Nižší třídy čaje matcha se vyznačují spíše nažloutlou barvou a jsou tedy vhodné pro užití v kuchyni. Vyšší třídy čaje matcha jsou zbarveny do sytě zelené barvy a jsou tedy vhodné pro užití při tradičním čajovém obřadě.

Ve skutečnosti je ale ovšem velmi těžké vybírat matchu podle barvy prášku. Důvodem je skutečnost, že čaj matcha se může velmi rychle kazit, jestliže na něj působí vzduch či světlo. Proto tedy každý kvalitní prodejce tento čaj dodává prostřednictvím uzavřeného balení, čímž se zabrání přístupu kyslíku a světla.