Existuje více druhů čaje matcha?

V dnešní době se s matchou setkáváme v různých situacích. Za prvé se samozřejmě matcha významně podílí na průběhu klasického japonského čajového ceremoniálu, jehož je součástí. Během tohoto rituálu je s matchou nakládáno dle nejpřísnějších pravidel. S matchou se ale můžete setkat i například v cukrářské dílně, kde se používá jako přísada do různých dezertů. Velké množství lidí matchu nevyužívá ani k vaření, ani k čajovým obřadům, nýbrž matchu využívá kvůli její vynikajícího specifické chuti. Čajoví prodejci proto ve své nabídce mají velké množství různých variant matchy. Tyto varianty se od sebe odlišují nejenom cenou, ale především i kvalitou.

Přestože matcha bývá řazena mezi zelené čaje, nelze ji považovat za rovnou s obyčejnými práškovými zelenými čaji. Od obyčejných práškových zelených čajů se liší především ve dvou důležitých aspektech. Prvním aspektem je její vynikající chuť. Matcha se od obyčejného zeleného čaje liší tím, že má jemnou a nasládlou chuť a je zde patrný pouze velice drobný náběh ke svíravé chuti. Tyto vlastnosti matchy jsou způsobeny specifickým způsobem jejího pěstování. V čaji matcha je obsaženo velké množství theaninu, v obyčejném zeleném čaji theanin není přítomen prakticky vůbec.

Druhý aspektem je, že matcha se od obyčejného zeleného čaje liší svou typickou sytě zelenou barvou. Jedná se opět o důsledek specifického výrobního postupu matchy. Mletí matchy probíhá pomocí žulových kamenů, čímž dochází k zabránění spálení lístků. V čajových lístcích matchy potom zůstává většina chlorofylu, v důsledku čehož tedy mají sytě zelenou barvu.

S matchou se dnes můžeme setkat ve velké řadě tříd. Nejkvalitnější třídou matchy je matcha, která se používá v průběhu tradičního japonského čajového ceremoniálu. Tato matcha bývá relativně těžko dostupná, jelikož je vyhledávána neproslulejšími čajovými školami Japonska i představiteli tamních buddhistických chrámů. Proto často není snadné se k tomuto čaji dostat za hranicemi Japonska. Samozřejmě ale že nereálné to určitě není.

Další třídou matchy, která je lépe dostupná se nazývá „premium“ matchy. Jedná se o směsi, které obsahují starší čajové lístky. Díky své výrazné chuti tyto čajové lístky velmi dobře vyniknou při pití nápoje.

Jestliže budeme zkoumat obaly čaje matcha, můžeme si povšimnout dvou různých názvů: usucha a koicha. Tyto dva základní druhy matchy se odlišují hlavně svojí chutí. Usucha představuje klasický a nejvíce rozšířený druh matchy. Na rozdíl od koichy se vyznačuje intenzivnější, a také více svíravou chutí.

Druhý druh matchy, koicha, se vyznačují spíše jemnější chutí i navzdory tomu, že se jedná o čaj, který je získaný z lístků keřů, starých minimálně třicet let. Chuť koichy není tak výrazná, jako je tomu u usuchy, můžeme tedy při přípravě použít i například dvakrát více množství, než by tomu bylo u usuchy. Koicha se od usuchy odlišuje i tím, že často bývá výrazně dražší.