Objevte japonský čajový obřad

Je všeobecně známou skutečností, že v Japonsku nabývá velice důležitého významu obřad společného pití čaje. Jedná se o výsledek velké obliby, které se na japonském území již před mnoha stoletími těšila zenová filozofie. Kvůli tomu je proces přípravy, ale i proces popíjení čaje matcha chápán jako velice důstojný okamžik, ke kterému se musí vždy přistupovat s patřičnou úctou. Podíváme-li se na průběh tradičního japonského čajového obřadu, s jistotou můžeme předchozí tvrzení potvrdit. Japonský čajový obřad totiž často trvá až čtyři hodiny, a to v případě, že se jedná o vskutku slavnostní událost. Nyní se zaměříme na to, jakým způsobem a za jakých okolností došlo ke vzniku čajového obřadu, k čemu je určen. Také se pozastavíme u hlavních náležitostí čajového obřadu.

V porovnání s naší kulturou, v Japonsku čaj není chápán pouze jako nápoj, kterým začínáme či končíme den. Jistěže i toto pojetí čaje se může v Japonsku vyskytovat. Většinou ale pro Japonce pití čaje znamená jeden ze smyslů jejich života, který člověka doprovází na jeho životní pouti.

V zenově filozofii byly nejvyššími ideály situace, kdy se harmonie okamžiku a unikátní charakter každého okamžiku proměňovaly ve vrchol životního štěstí. Výrazem úcty k těmto zenovým ideálům se potom stal tradiční čajový obřad. Během průběhu tradičního čajového obřadu proto byla jasně stanovena pravidla, která se musela dodržovat od přípravy až po fázi loučení s hosty. Dodržování těchto pravidel vyjadřovalo úctu a respekt k druhým lidem. Proto tedy platí, že o našem vztahu k hostům, často vypovídá pečlivost, se kterou připravujeme a probíhá náš čajový obřad.

Zhruba ze dvanáctého století našeho letopočtu pochází první informace o způsobu servírování matchy jakožto podstatné části čajového obřadu. V tomto století byla totiž matcha na Japonské ostrovy přivezena buddhistickým mnichem, který se jmenoval Myoan Eisai. Tento mnich si matchu oblíbil během jeho dlouhých cest napříč Čínou.

Původ spojení matchy s tradičním čajovým obřadem lze spatřit již v patnáctém století. V této době totiž čajový mistr Murata Juko představuje své pojetí estetiky obřadu, který je nejlépe charakterizován bytostným duchem čaje.

Klasický japonský čajový obřad se vyskytuje ve dvojí formě. Jednou je tzv. chakai forma. Jedná se o výrazně kratší a i časově méně náročnou formu. Tento druh čajového obřadu je upřednostňován především pro běžnější situace, během kterých je servírován nějaký druh lehčího pokrmu. Druhou formou je obřad Chaji, který obvykle trvá až čtyři hodiny, jelikož se servíruje menu o čtyřech chodech.

Během obřadu Chaji je matcha servírována v obou svých podobách. Hustší matcha, nazývaná koitcha, je servírována v jedné spíše větší čajové misce. Jedná se o dražší a kvalitnější podobu matchy. Onu zmiňovanou větší čajovou nádobu sdílí všichni hosté společně, čímž si vyjadřují úctu. Druhou podobou je Usucha, což je řídká matcha. Servírování Usuchy probíhá v menších čajových nádobách a každý host má svoji nádobu pro sebe. Mezi pravidlo čajového obřadu patří, že jako první je servírována vždy Koicha, následně potom až Usucha.

V rámci tradičního japonského čajového obřadu je také přesně stanoveno, jaké čajové nádobí se může použít při přípravě. Dovoleno je užívat chasaku, což je speciální bambusový nástroj k odměřování matchy, dále se může používat chasan, což je tradiční metlička vyrobená z bambusu, která slouží k promíchání zeleného prášku a samozřejmě třetí nádobou je chawan. Chawan je keramická čajová miska. V této nádobě dochází jednak k přípravě čaje, jednak se i přímo z této nádoby čaj pije.